Obrt za čišćenje «Servis Matković» posluje od 2007 godine.

Sjedište obrta je u Pagubicama, mjestu u blizini Cerovlja, a u vlasništvu je gospodina Valdi-ja Matković-a

Servis Matković olakšava Vašu svakodnevnicu te vrši za Vas svakodnevne poslove čišćenja i održavanja prema Vašim zahtjevima.

Obavljajući naručene poslove Servis Matković jamči vrhunsku kvalitetu usluge te sigurnost i diskreciju od strane svojih djelatnika.

Od samog otvaranja te do danas Servis Matković je naišao na puno zadovoljnih klijenata te stalnim ulaganjem u tehnologiju i kapacitete
održava veoma visoke standarde u čišćenju.